Vídeo vigilància

Video vigilància

El sistema permet l´enregistrament simultani de diverses càmeres, la visualització de qualsevol càmera, així com la reproducció de les imatges obtingudes d´una càmera tant des de la seva instal·lació com des del seu smartphone (Android, Windows Phone o IOS)

Posseïx funcions avançades sobre imatges digitals, la qual cosa proporciona una eina molt potent de suport a les operacions de videovigilancia.

El sistema està basat en una xarxa de dades IP, de tal forma que totes els senyals de les càmeres es concentren localment en l´equip de gestió de video digital, capaç de codificar, gravar i transmetre múltiples senyals de video simultàniament a alta qualitat a través de la xarxa de comunicacions.

El control del sistema i la visualització d´aquest, es realitza igualment des de qualsevol punt de la xarxa.

Es pot gestionar la visualització de les imatges en funció dels esdeveniments, alarmes, o altres necessitats mitjançant la utilització de l´enregistrament. Els paràmetres d´enregistrament es poden configurar de forma individual per a cadascuna de les càmeres.