Recuperació de dades

Els discs durs són dispositius delicats i fràgils, compostos d’electrònica , micromecànica i sistemes magnètics.

Estan exposats a diversos punts d’errors ja que utilitzen diverses tecnologies, pot donar-se un error en la seva electrònica, en la seva mecànica, en la seva lògica, en el seu microsistema operatiu, en l’emulsió magnètica …

La major part dels casos de pèrdues de dades en l’actualitat són causats per discs durs que fallen sense avisar (una pujada de tensió, una font d’alimentació en mal estat, un tall d’energia inesperat, un cop a la unitat mentre treballava…)

Moltes són les causes que poden conduir a una pèrdua de dades.
-Danys o avaries mecàniques produïdes pel desgast dels components micro-mecànics o per cops.
-Disc dur que no arrenca, errors de lectura, disc dur que fa sorolls. 
-Danys elèctrics produïts per sobretensions, envelliment dels components, tempestes.

One System disposa d’avançades solucions si el disc dur del seu servidor, ordinador de sobretaula o portàtil no li permet accedir a les seves dades.