ONE Backup

One Backup és un servei en línia que des de One System IT Services oferim als nostres clients perquè sabem que la seguretat de les seves dades és molt important. Com que està dotat amb l’última tecnologia en seguretat i xifratge, les seves dades estaran segures davant qualsevol amenaça (incendi, robatori, inundacions, avaries,…).

One Backup és una eina imprescindible, fàcil d’utilitzar i totalment automatitzada.

Tindrà les dades sempre a la seva disposició i amb total confidencialitat. Podrà seleccionar quines dades vol recuperar i quan vol fer-ho, ja que amb el programari One Backup vostè tindrà tota la flexibilitat que necessita.

En cas de pèrdua de la seva informació més valuosa podrà recuperar-la a l’instant per via Internet local, o bé podrà sol•licitar que realitzi el servei personal de One System IT Services.

Pensi que segons US Bureau Labor of Statiscs, el 93% de les empreses que perden les dades acaben tancant en menys de 5 anys.

 

 Tarifes:

INSTAL·LACIO I CONFIGURACIO ONE BACKUP 56,35 €
(Únic pagament) Inclou desplaçament a les seves oficines, instal·lació de l´aplicació i parametritzar tant catàleg de còpies com horari de dites còpies)

QUOTA MENSUAL ONE BACKUP FINS 40Gb 24,90 €
QUOTA MENSUAL ONE BACKUP 40Gb ADDICIONALS 9,90 €
Es contracten tants grups de 40Gb com el volum de backup ho requereixi

Avantatges:

El servei de còpia de seguretat remota en línia (One Backup) és la solució perfecta per protegir les dades informàtiques. Cal destacar-ne alguns avantatges:

1. Compleix l’LOPD: Segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ´las empresas con ficheros de carácter personal de nivel alto deben conservar una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación, en un lugar diferente de aquél en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan. La transmisión a través de redes de telecomunicación se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.´

2. Confidencialitat: Confidencialitat: El servei de còpia de seguretat One Backup compleix totes les ordenances que garanteixen la seguretat. El programa s’encarrega que automàticament les dades es comprimeixin, es xifrin i s’enviïn al servidor ja xifrades.

3. Senzill i transparent: Una vegada s’ha instal•lat el programa, la còpia de seguretat es realitza de manera transparent cada dia a l’hora desitjada pel client. S’ha acabat haver de recordar de fer la còpia de seguretat. A més, vostè sabrà que tot funciona correctament gràcies a un informe diari.

4. A prova d’errors humans: El sistema de còpia de seguretat remota One Backup realitza un historial dels arxius emmagatzemats, per la qual cosa podrà recuperar arxius modificats o eliminats dies enrere.

5. Recuperació ràpida en cas de pèrdua: Les dades de la còpia de seguretat estan disponibles 24 hores al dia, a través d’Internet.

6. Baix cost: El sistema One Backup és molt més econòmic que el tradicional.