Pla de contingència

Pla de contingència Express Anual es un sistema amb el qual s’elabora una copia de seguretat no de les dades sinó de tota l’estructura del servidor (aplicacions, llicencies, polítiques de seguretat, usuaris, etc…) amb una periodicitat d´un any.

Avantatges:

-En cas de desastre (robatori, incendi, inundació, etc…) en el qual comporti la pèrdua física del servidor, ens permetrà restaurar el pla de contingència en una altre servidor físic i restaurar les dades de l´últim backup, així podrem continuar amb l´activitat de l´empresa.

-En cas de desastre lògic (error d’estructura lògica, error kernel de sistema operatiu, degradació de sistema operatiu, etc…) ens permetrà restaurar el pla de contingència en el mateix servidor per posteriorment actualitzar les dades amb l´últim backup.

-En cas de pèrdua o incapacitat del seu servidor actual, One System IT Service li podrà proporcionar, segons tarifa de dipòsit, un servidor en dipòsit per tal de no aturar l´activitat de la seva empresa fins que arribi el seu definitiu.

 

El retorn d’inversió:

-El fet de retornar ràpidament l’empresa a l’activitat suposa per si sol un gran retorn d’inversió, si a més, afegim l’estalvi en ma d’obra que representa no haver d’instal•lar sistema operatiu, llicencies, polítiques de seguretat, directori actiu, dispositius externs, usuaris, etc.. el retorn d’inversió es fa més que evident.  

-En tots els casos suposa una reducció molt important de l’aturada de l’activitat de l’empresa,  i a més, tindrem la tranquil•litat que tots busquem.