Pla Seguretat Total

Pla de Seguretat Total es un sistema amb el qual s’elabora una copia de seguretat tant de les dades com de tota l’estructura del servidor (aplicacions, llicencies, polítiques de seguretat, usuaris, etc…).

Avantatges:

-En cas de desastre (robatori, incendi, inundació, etc…) en el qual comporti la pèrdua física del servidor, ens permetrà restaurar el Pla de Seguretat Total en una altre servidor físic o virtual, així podrem continuar amb l´activitat de l´empresa.

-En cas de desastre lògic (error d’estructura lògica, error kernel de sistema operatiu, degradació de sistema operatiu, etc…) ens permetrà restaurar el Pla de Seguretat Total a un punt anterior a la incidència,  en el mateix servidor per posteriorment restaurar les dades del mateix Pla de Seguretat Total.

-En cas de pèrdua o incapacitat del seu servidor actual, One System IT Service li podrà proporcionar, segons tarifa de dipòsit, un servidor en dipòsit per tal de no aturar l´activitat de la seva empresa fins que arribi el seu definitiu.

El retorn d’inversió:

-El fet de retornar ràpidament l’empresa a l’activitat suposa per si sol un gran retorn d’inversió, si a més, afegim l’estalvi en ma d’obra que representa no haver d’instal•lar sistema operatiu, llicencies, polítiques de seguretat, directori actiu, dispositius externs, usuaris, etc.. el retorn d’inversió es fa més que evident. 

-En tots els casos suposa una reducció molt important de l’aturada de l’activitat de l’empresa, i a més, tindrem la tranquil•litat que tots busquem.