Assistència tècnica

Pack de conexió remota

Què oferim?

– Donem suport tècnic a totes les seves incidències informàtiques.
– Li atendrà personal altament qualificat.
– Temps de resposta garantit a 4 hores laborables màxim, molt menor que altres empreses.
– Resolem les incidències de manera més ràpida que la nostra competència.

Com funciona?

– Sistema prepagament, s’adquireix el bo d’hores.
– El bo s’utilitza quan ocorre alguna incidència: el client ens crida, i es resol de manera remota (telèfon o internet)

No caduca.

– Consum mínim per incidència de 30 min. en remot (telèfon o internet).
– Horari d’atenció: dies laborables de 9 a 13:30 i de 16:00 a 19:00 hores. Temps de resposta garantit 4 hores laborals, ja que depèn del nombre d’incidències en curs.

IMPORTANT: La nostra atenció tècnica pot finalitzar en un diagnòstic, pendent d’entrar l’equip al laboratori o bé d’intervenció in situ, doncs pot dependre de factors aliens a nosaltres com ara: equip en mal estat que necessiti formatar o reinstal·lar, errors maquinari en l’equip, problemes de connexió a Internet, o problemes diversos aliens a la nostra empresa.
Tot servei que finalitzi en diagnòstic (sense solucionar incidència a esperes d’entrar equip al laboratori o d’intervenció in situ) s’ha d’abonar el nostre servei encara que no hagi quedat solucionada la incidència, ja que hem realitzat un diagnòstic i un treball de detecció del problema.

Contracte top

Inclou:

-Prioritat d´Intervenció- Tots els equips equips coberts gaudiran de prioritat respecte als d´altres clients no abonats a aquest servei, garantint així, la màxima rapidesa en la reparació dels equips.

-Hot-Line- De forma gratuïta i sense limitació d´horari, destinat a solventar les petites incidències de forma telefònica per tal de resoldre-les en el moment de preduir-se.

-Descomtes S.A.T.- Descomptes d´un 10% en totes les tarifes del servei d´assistència tècnica, incloent desplaçaments i hores de tècnic per a serveis fora de contracte.

-Servei Tècnic- Servei de reparació dels equips contractats sense límit de serveis a casa del client, per servei remot o bé al laboratori. Queden excloses les infeccions de virus que no estiguin degudament protegides segons el criteri d´One System, les aplicacions de tercers i les peces necessàries per la reparació dels equips.