Backup

One Backup

És un servei en línia que des de One System IT Service oferim als nostres clients perquè sabem que la seguretat de les seves dades és molt important. Com que està dotat amb l’última tecnologia en seguretat i xifratge, les seves dades estaran segures davant qualsevol amenaça (incendi, robatori, inundacions, avaries,…).

One Backup és una eina imprescindible, fàcil d’utilitzar i totalment automatitzada.

Tindrà les dades sempre a la seva disposició i amb total confidencialitat. Podrà seleccionar quines dades vol recuperar i quan vol fer-ho, ja que amb el programari One Backup vostè tindrà tota la flexibilitat que necessita.

En cas de pèrdua de la seva informació més valuosa podrà recuperar-la a l’instant per via Internet local, o bé podrà sol•licitar que realitzi el servei personal de One System IT Service.

Pensi que segons US Bureau Labor of Statiscs, el 93% de les empreses que perden les dades acaben tancant en menys de 5 anys.

One Backup

Avantatges:

El servei de còpia de seguretat remota en línia (One Backup) és la solució perfecta per protegir les dades informàtiques. Cal destacar-ne alguns avantatges:

1. Compleix l’LOPD: Segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ´las empresas con ficheros de carácter personal de nivel alto deben conservar una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación, en un lugar diferente de aquél en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan. La transmisión a través de redes de telecomunicación se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.´

2. Confidencialitat: Confidencialitat: El servei de còpia de seguretat One Backup compleix totes les ordenances que garanteixen la seguretat. El programa s’encarrega que automàticament les dades es comprimeixin, es xifrin i s’enviïn al servidor ja xifrades.

3. Senzill i transparent: Una vegada s’ha instal•lat el programa, la còpia de seguretat es realitza de manera transparent cada dia a l’hora desitjada pel client. S’ha acabat haver de recordar de fer la còpia de seguretat. A més, vostè sabrà que tot funciona correctament gràcies a un informe diari.

4. A prova d’errors humans: El sistema de còpia de seguretat remota One Backup realitza un historial dels arxius emmagatzemats, per la qual cosa podrà recuperar arxius modificats o eliminats dies enrere.

5. Recuperació ràpida en cas de pèrdua: Les dades de la còpia de seguretat estan disponibles 24 hores al dia, a través d’Internet.

6. Baix cost: El sistema One Backup és molt més econòmic que el tradicional.

Pla de contingència

Pla de contingència Express Anual es un sistema amb el qual s’elabora una copia de seguretat no de les dades sinó de tota l’estructura del servidor (aplicacions, llicencies, polítiques de seguretat, usuaris, etc…) amb una periodicitat d´un any.

Avantatges:

-En cas de desastre (robatori, incendi, inundació, etc…) en el qual comporti la pèrdua física del servidor, ens permetrà restaurar el pla de contingència en una altre servidor físic i restaurar les dades de l´últim backup, així podrem continuar amb l´activitat de l´empresa.

-En cas de desastre lògic (error d’estructura lògica, error kernel de sistema operatiu, degradació de sistema operatiu, etc…) ens permetrà restaurar el pla de contingència en el mateix servidor per posteriorment actualitzar les dades amb l´últim backup.

-En cas de pèrdua o incapacitat del seu servidor actual, One System IT Service li podrà proporcionar, segons tarifa de dipòsit, un servidor en dipòsit per tal de no aturar l´activitat de la seva empresa fins que arribi el seu definitiu.

El retorn d’inversió:

-El fet de retornar ràpidament l’empresa a l’activitat suposa per si sol un gran retorn d’inversió, si a més, afegim l’estalvi en ma d’obra que representa no haver d’instal•lar sistema operatiu, llicencies, polítiques de seguretat, directori actiu, dispositius externs, usuaris, etc.. el retorn d’inversió es fa més que evident.

Pla Seguretat Total

Pla de Seguretat Total es un sistema amb el qual s’elabora una copia de seguretat tant de les dades com de tota l’estructura del servidor (aplicacions, llicencies, polítiques de seguretat, usuaris, etc…).

Avantatges:

-En cas de desastre (robatori, incendi, inundació, etc…) en el qual comporti la pèrdua física del servidor, ens permetrà restaurar el Pla de Seguretat Total en una altre servidor físic o virtual, així podrem continuar amb l´activitat de l´empresa.

-En cas de desastre lògic (error d’estructura lògica, error kernel de sistema operatiu, degradació de sistema operatiu, etc…) ens permetrà restaurar el Pla de Seguretat Total a un punt anterior a la incidència, en el mateix servidor per posteriorment restaurar les dades del mateix Pla de Seguretat Total.

-En cas de pèrdua o incapacitat del seu servidor actual, One System IT Service li podrà proporcionar, segons tarifa de dipòsit, un servidor en dipòsit per tal de no aturar l´activitat de la seva empresa fins que arribi el seu definitiu.

El retorn d’inversió:

-El fet de retornar ràpidament l’empresa a l’activitat suposa per si sol un gran retorn d’inversió, si a més, afegim l’estalvi en ma d’obra que representa no haver d’instal•lar sistema operatiu, llicencies, polítiques de seguretat, directori actiu, dispositius externs, usuaris, etc.. el retorn d’inversió es fa més que evident.

.